XOR-operator

In de paragraaf binair rekenen hebben we gezien hoe we binaire getallen kunnen optellen, vermenigvuldigen en aftrekken. Naast deze rekenkundige bewerkingen, bestaan ook zogenaamde logische bewerkingen. Deze bewerkingen worden altijd bit-voor-bit toegepast. Een voorbeeld hiervan is XOR, ofwel de exclusieve of, genoteerd als $\oplus$. De XOR-operator vergelijkt twee of meer bytes bitsgewijs. Er wordt een $1$ genoteerd als precies één van de bits op een bepaalde positie een $1$ bevat; in alle andere gevallen wordt een $0$ genoteerd.

Voorbeeld $0101\text{ }1011 \oplus 1011\text{ }0001 = 1110\text{ }1010$.
Merk op dat $\oplus$ kan worden opgevat als een optelling zonder overdrachtsbit.

De XOR-operator speelt een belangrijke rol in de coderingstheorie. We zullen nu een code bekijken waarin de controlebits worden bepaald door deze operator.