Binair rekenen

Net zoals wij met decimale getallen berekeningen uitvoeren, zo voert een computer berekeningen uit met binaire getallen. In deze paragraaf zullen we deze binaire berekeningen nader bekijken. We zullen zien dat de bewerkingen erg lijken op die van het decimale stelsel, maar dat er toch enkele belangrijke verschillen zijn.