Introductie

Wanneer twee personen met elkaar communiceren maken ze gebruik van een taal. In Nederland zal dat vaak de taal Nederlands zijn, maar Fries of Limburgs is ook goed mogelijk. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk dat beide personen dezelfde taal gebruiken, zich houden aan de regels van de taal en alleen toegestane woorden gebruiken. Stel je maar eens voor wat er gebeurt als iemand in het Chinees tegen jou begint te praten, of wanneer iemand zelfverzonnen woorden gebruikt die jij niet kent.

Naast spreken en schrijven zijn er nog meer manieren voor mensen om met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld via gebarentaal of via de taal van het brailleschrift. Ook dieren hebben hun eigen talen, bijvoorbeeld om aan te geven waar voedsel te vinden is.

In onderstaande tabel staan nog enkele voorbeelden van talen.
 

taal voorbeeld
wiskunde $x=\frac{-b\pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
HTML

<a href='tilburguniversity.edu'>Tilburg University</a>

bijentaal
streepjescode


Computers maken gebruik van een eigen taal om met andere computers en apparaten, zoals printers en internetmodems, te communiceren. Deze taal wordt in de informatica vaak een code genoemd en bestaat volledig uit rijtjes enen en nullen. In deze module zullen we daarom spreken over binaire codes.

Alvorens te kijken naar de communicatie tussen computers, gaan we eerst bekijken hoe computers met getallen omgaan en hoe ze hier berekeningen mee uitvoeren.