Coderingstheorie

Wanneer mensen met elkaar in gesprek zijn treedt er regelmatig miscommunicatie op. De gesprekspartner begrijpt bijvoorbeeld niet alle woorden die de andere persoon gebruikt, of delen van het gesprek worden niet goed verstaan. Ook bij de communicatie tussen computers, of tussen computers en randapparatuur, kunnen zulke problemen optreden.

Beschouw bijvoorbeeld het afspelen van een cd of dvd. Tijdens het afspelen vertaalt een laser de minuscule putjes op de disk naar enen en nullen, die door de apparatuur in muziek worden omgezet. Door stofjes of krassen op de disk, gebeurt het regelmatig dat een $1$ per ongeluk voor een $0$ wordt aangezien, of andersom. Ook bij het versturen van enen en nullen over het internet, of via satellieten, treden er regelmatig zulke verwisselingen op.

Hoe kan een computer opmerken of er fouten zijn opgetreden en hoe kunnen zulke fouten worden hersteld? De tak van wiskunde en informatica die zich met deze twee vragen bezighoudt, wordt coderingstheorie genoemd. In de volgende paragrafen zullen we hier verder aandacht aan besteden.