Algebraïsche Vaardigheden

Het dictaat ``Algebraïsche Vaardigheden’’ behandelt het oplossen van vergelijking en ongelijkheden, evenals het begrip absolute waarde. Bij het oplossen van vergelijkingen ligt de nadruk op logica en het gebruik van logisch equivalente beweringen bij het oplossen van een vergelijking. Het hoofdstuk over het oplossen van ongelijkheden maakt veelvuldig gebruik van tekenoverzichten. Het laatste hoofdstuk introduceert de absolute waarde en bevat naast reken- en inzichtvragen ook enkele bewijzen aangaande stellingen over eigenschappen van de absolute waarde.

Deze E-learning omgeving sluit aan bij het dictaat ``Algebraïsche Vaardigheden’’, geschreven door John Kleppe en Elleke Janssen.