Fouten herkennen

Wanneer je het woord $\texttt{olifand}$ leest, merk je direct op dat er een fout is gemaakt en dat er waarschijnlijk het codewoord $\texttt{olifant}$ had moeten staan. Een computer zullen we echter precies moeten instrueren hoe een fout herkend, en eventueel hersteld, kan worden.

Een computer werkt alleen met rijtjes enen en nullen. Het gebruikte alfabet bij binaire codes is dus $\{0,1\}$. Om onderscheid te maken tussen woorden (zonder betekenis) en codewoorden (met betekenis) wordt ieder codewoord opgebouwd uit informatiebits en controlebits. In deze paragraaf zullen we zien hoe we fouten kunnen herkennen door de controlebits op een slimme manier te kiezen.