Matrixrekening

Een matrix (meervoud matrices) is een rechthoekig schema met getallen. De getallen zijn hierbij geordend in rijen en kolommen, bijvoorbeeld

$$\begin{equation}
A=
\begin{pmatrix}
2 & 1 & 5\\
3 & 2 & 9\\
\end{pmatrix}.
\end{equation}$$

Matrices spelen een belangrijke rol in de wiskunde. In dit dictaat zullen we bekijken hoe we met behulp van matrices verschillende wiskundige problemen kunnen oplossen. Hoofdstuk 1 richt zich op stelsels lineaire vergelijkingen. We zullen zien hoe we deze stelsels om kunnen zetten naar matrices en zo snel alle oplossingen van het onderliggende stelsel vergelijkingen kunnen bepalen.

Hoofdstuk 2 richt zich op een speciale klasse van matrices, de zogenaamde overgangsmatrices. Deze matrices spelen een belangrijke rol in dynamische processen, variërend van het verhuisgedrag van mensen tot aan het vinden van de meest geschikte webpagina door internetzoekmachine Google. We zullen zien hoe we met behulp van matrixrekening evenwichtstoestanden voor dergelijke processen kunnen bepalen.

Deze e-learning omgeving sluit aan bij het dictaat "Matrixrekening", geschreven door Bart Husslage.