Meer codes

We hebben de werking van enkele eenvoudig foutherkennende en foutherstellende codes bekeken. In de praktijk worden veel uitgebreidere versies van de besproken codes gebruikt in allerlei toepassingen. Enkele bekende foutherkennende en foutherstellende codes zijn:
  • CRC: voor communicatie tussen (computer)hardware,
  • ISBN: identificatienummer voor boeken,
  • Mariner6: gebruikt om Mars-foto's naar de aarde te versturen,
  • Reed-Solomon: nodig bij het afspelen van CDs en DVDs.
Voor de liefhebbers is er op internet nog veel meer te vinden.
Zoek maar eens op coderingstheorie of coding theory (Engels) in je favoriete zoekmachine.