Cookiebeleid en privacy

Deze website wordt beheerd door CentERdata

CentERdata gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op de gebruikte computer, tablet of smartphone. De cookies die CentERdata gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bepaalde voorkeursinstellingen onthouden worden. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen opgeslagen cookies ook via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Het privacybeleid van CentERdata is ook op deze website van toepassing.

 

Cookie policy and privacy

This website is managed by CentERdata.

CentERdata only uses technical, functional and analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on a computer, tablet or smartphone when first visiting a website. The cookies that CentERdata uses are required for the technical operation of the website and the ease of use of the visitor. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. You can opt out of cookies by setting the internet browser in such a way that it does not store cookies anymore. In addition, stored cookies can also be removed via the settings of the browser.

The privacy policy of CentERdata applies to this website.