Voorbeeld code

Beschouw een code waar elk codewoord bestaat uit $4$ informatiebits ($abcd$) en $3$ controlebits ($xyz$).

De informatiedichtheid van deze code is $4/7\approx57\%$. Voor deze code wordt afgesproken dat bij een gegeven boodschap $abcd$ de controlebits $xyz$ als volgt worden bepaald:

$x=a\oplus b\oplus c$,
$y=a\oplus b\oplus d$,
$z=a\oplus c\oplus d$.

Voorbeeld Stel dat we boodschap $abcd=1001$ willen versturen. Uit bovenstaande volgt dat de controlebits $xyz$ dan de volgende waardes krijgen:
$x=1\oplus 0\oplus 0=1$,
$y=1\oplus 0\oplus 1=0$,
$z=1\oplus 0\oplus 1=0$.
Boodschap $abcd=1001$ wordt dus eerst gecodeerd tot codewoord $abcdxyz=1001100$ en dan verstuurd.
Op een zelfde manier zal bijvoorbeeld boodschap $0111$ gecodeerd worden tot $0111000$.