Beschouw de code met $3$ informatiebits ($abc$) en $3$ controlebits ($xyz$), waarbij

$x=a\oplus b$,
$y=a\oplus c$,
$z=b\oplus c$.

Bepaal (indien mogelijk) de codewoorden die horen bij de ontvangen woorden $111010$ en $010010$.
Het eerste codewoord is $111000$ en het tweede codewoord is niet te bepalen.
Codewoorden $101010$ en $011010$.
Beide codewoorden zijn niet te bepalen.
Codewoorden $111000$ en $010010$ (dus tweede woord is al een codewoord).
Beschouw de code met $3$ informatiebits ($abc$) en $3$ controlebits ($xyz$), waarbij

$x=a\oplus b$,
$y=a\oplus c$,
$z=b\oplus c$.

Bepaal (indien mogelijk) de codewoorden die horen bij de ontvangen woorden $111010$ en $010010$.
Antwoord 1 correct
Correct
Antwoord 2 optie
Codewoorden $101010$ en $011010$.
Antwoord 2 correct
Fout
Antwoord 3 optie
Beide codewoorden zijn niet te bepalen.
Antwoord 3 correct
Fout
Antwoord 4 optie
Codewoorden $111000$ en $010010$ (dus tweede woord is al een codewoord).
Antwoord 4 correct
Fout
Antwoord 1 optie
Het eerste codewoord is $111000$ en het tweede codewoord is niet te bepalen.
Antwoord 1 feedback
Goed. Voor het eerste woord geldt dat de tweede vergelijking niet klopt. De enige bit die hier uniek in voorkomt is bit $y$, dus deze dient fout te zijn. Voor het tweede woord geldt dat alle drie de vergelijkingen niet kloppen. Er is geen enkel bit dat in alle drie de vergelijkingen uniek voorkomt, dus we kunnen het juist codewoord niet bepalen.
Antwoord 2 feedback
Fout. Wat gebeurt er als alle drie de vergelijkingen niet kloppen?
Antwoord 3 feedback
Fout. Bekijk voor het eerste woord eens welke vergelijking niet klopt. Wat kun je hier uit afleiden?
Antwoord 4 feedback
Fout. Wat gebeurt er als alle drie de vergelijkingen niet kloppen?