Fouten herstellen

In de vorige paragraaf zagen we dat een pariteitsbit kan helpen om fouten in een code te herkennen. Het bleek echter niet mogelijk om deze fouten te herstellen. Wanneer we een fout herkennen zit er dus niets anders op dan de verzender te vragen het hele rijtje bits opnieuw te versturen. Door extra controlebits toe te voegen kunnen we er voor zorgen dat fouten niet alleen herkend maar ook hersteld kunnen worden. In deze paragraaf zullen we zien hoe we zulke foutherstellende codes kunnen opstellen.