Wisselwerking

Door steeds meer controlebits toe te voegen aan een boodschap zullen meer fouten herkend en hersteld kunnen worden. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van het versturen toe. De snelheid van het versturen zal echter afnemen, omdat we niet alleen de boodschap, maar ook alle controlebits moeten versturen. Dit leidt tot een wisselwerking tussen betrouwbaarheid en snelheid, zoals samengevat in onderstaande tabel.

aantal controlebits klein groot
betrouwbaarheid laag hoog
snelheid hoog laag

Voorbeeld Beschouw de standaard ASCII-code met pariteitsbit. Elk codewoord bevat $7$ bits aan informatie en $1$ bit ter controle. De informatiedichtheid van deze code is $7/8=87.5\%$. Dit wil zeggen dat voor elke $1000$ bits die je verstuurt er $125$ bits nodig voor zijn voor de foutcontrole.