Een eenvoudige manier om fouten te herkennen, is door gebruik te maken van een pariteitsbit. We voegen dan op de minst significante positie van een rijtje bits (dus helemaal rechts) een pariteitsbit toe. De waarde van deze bit kiezen we zodanig dat het totale aantal enen in het rijtje even wordt.

Versturen Beschouw de standaard ASCII-code. Stel dat we de letter $\texttt{h}$ willen versturen. Uit de ASCII-tabel lezen we af dat hier de (binaire) boodschap $1101000$ bij hoort. Om het aantal enen in de boodschap even te maken, dienen we een pariteitsbit met waarde $1$ toe te voegen aan de boodschap. Dit levert het codewoord $1101\text{ }0001$ op en dit codewoord versturen we.

Ontvangen Wanneer het rijtje bits de ontvanger bereikt, kan deze snel controleren of het rijtje een even aantal enen bevat. Zo ja, dan zal het ontvangen rijtje bits waarschijnlijk een codewoord zijn. Zo nee, dan is er een fout opgetreden.