We maken gebruik van de standaard ASCII-code met pariteitsbit. Bepaal de codewoorden die bij de volgende boodschappen horen: $1111000$, $0101010$ en $1001100$.
$1111\text{ } 0000$, $0101\text{ } 0101$ en $1001\text{ } 1001$.
$0111\text{ } 1000$, $1010\text{ } 1010$ en $1100\text{ } 1100$.
$1111\text{ } 0000$, $0101\text{ } 0101$ en $1001\text{ } 0100$.
$111\text{ } 1000$, $1010\text{ } 1010$ en $1100\text{ } 1100$.
We maken gebruik van de standaard ASCII-code met pariteitsbit. Bepaal de codewoorden die bij de volgende boodschappen horen: $1111000$, $0101010$ en $1001100$.
Antwoord 1 correct
Correct
Antwoord 2 optie
$0111\text{ } 1000$, $1010\text{ } 1010$ en $1100\text{ } 1100$.
Antwoord 2 correct
Fout
Antwoord 3 optie
$1111\text{ } 0000$, $0101\text{ } 0101$ en $1001\text{ } 0100$.
Antwoord 3 correct
Fout
Antwoord 4 optie
$111\text{ } 1000$, $1010\text{ } 1010$ en $1100\text{ } 1100$.
Antwoord 4 correct
Fout
Antwoord 1 optie
$1111\text{ } 0000$, $0101\text{ } 0101$ en $1001\text{ } 1001$.
Antwoord 1 feedback
Goed. Om het aantal enen even te maken zijn respectievelijk de bits $0$, $1$ en $1$ nodig.
Antwoord 2 feedback
Fout. Een pariteitsbit moet op de minst significante positie worden toegevoegd.
Antwoord 3 feedback
Fout. Een pariteitsbit dient er voor te zorgen dat het aantal enen in een codewoord even is, zie pariteit.
Antwoord 4 feedback
Fout. Ieder codewoord dient uit $8$ bits te bestaan.