Foutcontrole (film)

Het grote voordeel van het gebruik van een pariteitsbit is dat het een eenvoudige methode is om fouten te herkennen. Twee grote nadelen zijn dat het niet mogelijk is om alle fouten die kunnen optreden te herkennen en dat de methode niet kan worden gebruikt om fouten te herstellen.

Zie ter illustratie onderstaande tabel. In de eerste kolom van deze tabel is te zien dat er geen fout optreedt. De boodschap wordt dus correct afgelezen. In de tweede kolom van de tabel is te zien dat er door ruis een fout is opgetreden en dat deze fout wordt herkend. Het is echter niet mogelijk om de fout te herstellen. In de derde kolom van de tabel is te zien dat er twee fouten zijn opgetreden, maar dat deze niet herkend worden (omdat het aantal enen even blijft).
 

tekst $\texttt{h}$ $\texttt{o}$ $\texttt{i}$
boodschap $1101000$ $1101111$ $1101001$
coderen $1101\text{ } 000\underline{1}$ $1101\text{ }111\underline{0}$ $1101\text{ }001\underline{0}$
ruis   $\downarrow$ $\downarrow$
aflezen $1101\text{ }0001$ $1101\text{ }\underline{0}110$ $11\underline{1}1\text{ } 001\underline{1}$
boodschap $1101000$ ? $1111001$
tekst $\texttt{h}$ ? $\texttt{y}$