Bepaal het foutherkennend en foutherstellend vermogen van de code met codewoorden:
$c_1=00\text{ }0000\text{ }0000$, $c_2 =11\text{ }1111\text{ }1111$, $c_3 =10\text{ }1010\text{ }1010$ en $c_4 =01\text{ }0101\text{ }0101$.
De code is $4$-foutherkennend en $2$-foutherstellend.
De code is $4$-foutherkennend en $3$-foutherstellend.
De code is $3$-foutherkennend en $2$-foutherstellend.
De code is $3$-foutherkennend en $3$-foutherstellend.
Bepaal het foutherkennend en foutherstellend vermogen van de code met codewoorden:
$c_1=00\text{ }0000\text{ }0000$, $c_2 =11\text{ }1111\text{ }1111$, $c_3 =10\text{ }1010\text{ }1010$ en $c_4 =01\text{ }0101\text{ }0101$.
Antwoord 1 correct
Correct
Antwoord 2 optie
De code is $4$-foutherkennend en $3$-foutherstellend.
Antwoord 2 correct
Fout
Antwoord 3 optie
De code is $3$-foutherkennend en $2$-foutherstellend.
Antwoord 3 correct
Fout
Antwoord 4 optie
De code is $3$-foutherkennend en $3$-foutherstellend.
Antwoord 4 correct
Fout
Antwoord 1 optie
De code is $4$-foutherkennend en $2$-foutherstellend.
Antwoord 1 feedback
Goed. De codewoorden verschillen op minstens $5$ posities ($d_{min}=5$). De code kan dus maximaal $5-1=4$ fouten herkennen en $\frac{5-1}{2}=2$ fouten herstellen.
Antwoord 2 feedback
Fout. $d_{min}=5$. Wanneer er $3$ fouten optreden, ligt het resulterende woord dichter bij andere codewoorden dan bij het oorspronkelijke (verzonden) codewoord.
Antwoord 3 feedback
Fout. Alle codewoorden verschillen op minstens $5$ posities van elkaar. Ook $4$ fouten worden dus altijd herkend.
Antwoord 4 feedback
Fout. Alle codewoorden verschillen op minstens $5$ posities van elkaar. Ook $4$ fouten worden dus altijd herkend.