Van een code is bekend dat $d_{min}=k$, met $k=1,2,\ldots$. Geef een uitdrukking voor het foutherkennend vermogen van de code (in termen van $k$).
De code is $(k-1)$-foutherkennend.
De code is $k$-foutherkennend.
De code is $\frac{k}{2}$-foutherkennend.
De code is $\frac{k-1}{2}$-foutherkennend.
Van een code is bekend dat $d_{min}=k$, met $k=1,2,\ldots$. Geef een uitdrukking voor het foutherkennend vermogen van de code (in termen van $k$).
Antwoord 1 correct
Correct
Antwoord 2 optie
De code is $k$-foutherkennend.
Antwoord 2 correct
Fout
Antwoord 3 optie
De code is $\frac{k}{2}$-foutherkennend.
Antwoord 3 correct
Fout
Antwoord 4 optie
De code is $\frac{k-1}{2}$-foutherkennend.
Antwoord 4 correct
Fout
Antwoord 1 optie
De code is $(k-1)$-foutherkennend.
Antwoord 1 feedback
Goed. De codewoorden verschillen op minstens $k$ posities. Wanneer het aantal fouten kleiner is dan $k$ wordt dit direct herkend.
Antwoord 2 feedback
Fout. Bij het optreden van $k$ fouten kan een nieuw codewoord worden gevormd. De fout blijft dan onopgemerkt, zie minimale afstand.
Antwoord 3 feedback
Fout. Ook fouten die verder van het oorspronkelijke codewoord afliggen, maar dichter bij een ander codewoord liggen kunnen worden herkend. Deze fouten kunnen echter niet worden hersteld, zie minimale afstand.
Antwoord 4 feedback
Fout. Ook fouten die verder van het oorspronkelijke codewoord afliggen, maar dichter bij een ander codewoord liggen kunnen worden herkend. Deze fouten kunnen echter niet worden hersteld, zie minimale afstand.