Shapleywaarde

In het vorige hoofdstuk hebben we een begin gemaakt met het modelleren van economische situaties met behulp van coöperatieve speltheorie. Een belangrijke vraag die hierbij aan de orde komt, is hoe de uiteindelijke winst die de spelers behalen als ze allemaal samenwerken, verdeeld moet worden onder alle spelers.

In het vorige hoofdstuk is vooral ingegaan op het begrip core. In voorbeelden hebben we gezien dat de core uit oneindig veel punten kan bestaan, uit één punt kan bestaan of zelfs leeg kan zijn. In sommige situaties is er behoefte aan één specifieke verdeling van de winst die bij elk spel aangeeft hoe de totale winst verdeeld moet worden.

Denk maar eens aan de praktijk waarin een aantal bedrijven besluit kosten te besparen door samen vrachtwagens te laden voor de bevoorrading van hun winkels. Deze bedrijven hebben vervolgens behoefte aan een specifieke verdeling van deze kostenbesparing, die eventueel ook aangepast kan worden als de situatie waarin de bedrijven zich bevinden verandert. Zij willen precies weten wat het hen oplevert en zijn niet geïnteresseerd in een core van een onderliggend spel.

Vereiste voorkennis: Coöperatieve spelen, Verzamelingen, Sommatieteken en Vectoren.