Onderhoudsproblemen en onderhoudsspelen

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan een speciaal type van spelen die ontstaan uit situaties waarin spelers gebruikmaken van gezamenlijke voorzieningen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het gezamenlijk gebruik van een netwerk, of het gezamenlijk gebruik van een landingsbaan bij een vliegveld. Met het gebruik van de voorzieningen (of met de aanleg daarvan) zijn kosten verbonden. De vraag is hoe deze kosten over de verschillende gebruikers verdeeld moeten worden. We noemen dit soort type situaties ook wel onderhoudssituaties.

In dit hoofdstuk zullen we eerst kijken naar vliegveldsituaties en de daarbij behorende vliegveldspelen. We bekijken een directe verdeelregel van de kosten en vergelijken deze met de verdeling die de Shapleywaarde geeft. Daarnaast zullen we de core van het spel bekijken. Het blijkt dat vliegveldsituaties een speciaal geval zijn van onderhoudssituaties. Ook deze situaties zullen we bekijken met de daarbij behorende onderhoudsspelen. Tenslotte zullen we kijken naar de Shapleywaarde en de core van het spel.

Vereiste voorkennis: Coöperatieve spelen, Shapleywaarde, Verzamelingen, Sommatieteken en Vectoren.