Coöperatieve spelen

Als meerdere personen, bedrijven of instellingen samenwerken is het mogelijk dat ze meer opbrengsten behalen (of minder kosten maken) dan wanneer ze niet samenwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking op het gebied van voorraden, transport, machines en personeel. Die (extra) opbrengsten moeten vervolgens verdeeld worden over de samenwerkende instanties (spelers). Een situatie waarin spelers samenwerken en opbrengsten behalen kunnen we modelleren als een coöperatief spel.

Vereiste voorkennis: Verzamelingen, Vectoren, Sommatieteken