Wiskunde D op TiU

Wiskunde D op de UvT biedt je de mogelijkheid om op een andere manier met wiskunde in aanraking te komen. Wiskunde D op de UvT legt de link tussen wiskunde op de middelbare school en uitdagende problemen in de praktijk. Het vak laat precies zien hoe leuk wiskunde kan zijn en waar je het allemaal voor kunt gebruiken. Voor een gedeelte kun je zelf kiezen uit een aantal onderwerpen die allemaal een andere kant van wiskunde belichten. Zo kun je kiezen uit modules over besliskunde, complexe getallen, financiële wiskunde en speltheorie. Bovendien neem je met wiskunde D alvast een kijkje op de universiteit, want deze modules worden in een aantal lessen op de universiteit aangeboden.

WAT IS WISKUNDE D

De wiskundevakken op het VWO hebben in de loop van de jaren verschillende namen gehad. Van wiskunde 1 en 2 naar wiskunde A en B en sinds de invoering van de profielen wiskunde A1,2 en B1,2. Sinds 2007 zijn de namen veranderd in wiskunde A, B, C en D. Niet alleen de namen veranderen, ook wijzigt hier en daar de inhoud. Natuurlijk is er overlap met de oude wiskundevakken, maar er zijn ook verschillen.

Wiskunde A is bedoeld voor leerlingen met de profielen Economie en Maatschappij en Natuur en Gezondheid. Dit vak bereidt leerlingen voor op economische en biomedische studies. Wiskunde B is vooral bedoeld voor leerlingen met het profiel Natuur en Techniek en bereidt voor op technische opleidingen, bètawetenschappen en econometrie. Wiskunde C is de wiskunde voor leerlingen met een Cultuur en Maatschappij profiel en zorgt ervoor dat die leerlingen de wiskundige kennis krijgen die ze nodig hebben voor sociale, culturele, juridische en taal- en maatschappijwetenschappen.

Wiskunde D is bedoeld als aanvulling en verdieping op wiskunde B. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met kansrekening en statistiek, een onderdeel dat niet in wiskunde B zit, maar dat bij veel universitaire studies wel belangrijk is. Een voorbeeld van verdieping is bewijzen. Je krijgt dit al bij wiskunde B, maar bij wiskunde D zal daar dieper op ingegaan worden. Ook zullen technieken die je bij wiskunde B geleerd hebt, toegepast kunnen worden bij wiskunde D.

VOOR WIE IS WISKUNDE D

Vind je het leuk om na te denken over en te puzzelen aan uitdagende opgaven? Dan kun je je hart ophalen bij wiskunde D. Uiteraard is het niet alleen een vak voor leerlingen met een flinke wiskundeknobbel. Het is juist de bedoeling om iedereen te laten zien hoe leuk en verrassend wiskunde kan zijn. Bovendien zullen er voorbeelden aan bod komen die laten zien hoe je wiskunde kunt gebruiken om problemen uit de praktijk op te lossen. Wel is het noodzakelijk dat je wiskunde B in je profiel hebt zitten.

OPZET PROGRAMMA

Het schooljaar is ingedeeld in vier blokken die elk negen weken duren. Tijdens het blok verzorgt een docent van de Universiteit van Tilburg elke dinsdag van 14.45 – 17.30, op de Universiteit van Tilburg, de lessen. Elk blok wordt afgesloten met een toets. Het cijfer van wiskunde D is een gewogen gemiddelde (afhankelijk van het pta van de school) van deze eindcijfers. Omdat wiskunde D een keuzevak is, is er geen centraal eindexamen.

ONDERDELEN

Iedere leerling volgt een aantal verplichte onderdelen:

Daarnaast kun je, als je wiskunde D op de Universiteit van Tilburg volgt, kiezen uit een viertal keuzemodules:

Uit deze vier keuzemodules moet je er twee kiezen: één in 5 VWO en één in 6 VWO.

Tenslotte is er ook nog het onderdeel wiskunde in de wetenschap. In dit stuk moet je een opdracht maken waarin verschillende wiskundige onderwerpen gezamenlijk worden gebruikt om een probleem uit de praktijk op te lossen.

LITERATUUR

MEER WETEN

Zoals je al hebt kunnen lezen, bestaat wiskunde D uit vijf verplichte onderdelen en kun je kiezen uit vier keuzemodules. Je kunt op deze website een beschrijving van ieder onderdeel vinden en een voorbeeld van een vraagstuk om een idee te krijgen wat je bij de verschillende onderdelen leert.

Verder zullen er voorlichtingsbijeenkomsten zijn waar je meer informatie kunt krijgen over wiskunde D. Via je school krijg je nog te horen waar en wanneer deze precies zullen plaatsvinden. Je kunt natuurlijk ook voor meer informatie een mailtje sturen naar wiskunded@tilburguniversity.edu .