Keuzemodules

Bij wiskunde B kun je in 5 en 6 VWO uit verschillende lessen kiezen. De lessen zullen in één dag of twee dagdelen gegeven worden, waarvan tenminste één dagdeel op de Universiteit van Tilburg (als gekozen wordt voor twee dagdelen kan ook één dagdeel op de eigen school plaatsvinden). De lessen zijn grofweg ingedeeld in twee categorieën: lessen met verdieping van onderwerpen die tot de stof van wiskunde B behoren en lessen met nieuwe onderwerpen. We hebben op dit moment dictaten voor de onderstaande lessen; mocht je zelf een leuk onderwerp hebben, neem dan contact op met het projectteam wiskunde B op de UvT.

LESSEN MET VERDIEPING

We hebben momenteel

  • Integralen
  • Algebraïsche vaardigheden
  • Matrixrekenen

LESSEN MET NIEUWE ONDERWERPEN

We hebben momenteel

  • Binaire codes
  • Coöperatieve speltheorie
  • Cryptografie

Geïnteresseerd? Via het menu (rechts) kan je meer informatie over de keuzemodules vinden en de dictaten downloaden.