Wiskunde B op TiU

De universiteit van Tilburg biedt je verschillende mogelijkheden om op een andere manier met wiskunde in aanraking te komen. Zo is het mogelijk om een gastles van één of twee uur op je eigen school te krijgen of om wiskunde D modules, die op de UvT ontwikkeld zijn, te volgen. Daarnaast biedt de UvT de mogelijkheid tot wiskunde B lessen.

Voor deze lessen, die één dag duren, kom je naar de universiteit van Tilburg. Je krijgt dan hoor- en werkcollege van docenten die op de UvT werken. De lessen geven verdieping in onderwerpen die je op je eigen school al gehad hebt of gebruiken juist wiskunde in een nieuwe context. Daarnaast geeft zo'n wiskunde B les aan de UvT de mogelijkheid om een keertje op de universiteit rond te kijken en te ervaren hoe dat is.

Er zijn op dit moment een zestal mogelijke onderwerpen: algebraïsche vaardighedenbinaire codescoöperatieve speltheoriecryptografieintegraalrekeningmatrixrekening en volledige inductie. Op deze website is meer informatie over deze onderwerpen te vinden door te klikken op het onderwerp waar je meer over wilt weten. In het menu rechts kun je meer te weten komen over de lessen zelf. 

WAT IS WISKUNDE B

Je hebt op je eigen school al het vak wiskunde B. Wat is dan het verschil met wiskunde B op de UvT? Op de UvT zul je een les krijgen die anders is dan de lessen op school. Er zijn verschillende lessen.

Bij sommige lessen wordt dieper ingegaan op een onderwerp dat je al gehad hebt; denk bijvoorbeeld aan integraalrekening. Als je deze les gaat volgen, weet je al wat integreren is en hoe je dat moet doen. Maar je hebt ook vast al wel gezien dat je niet alle functies zomaar kunt integreren. In de les `Integraalrekening' leer je een manier om functies te integreren waarbij je dat tot nu toe nog niet kunt.

Bij andere lessen krijg je juist te maken met een nieuw onderwerp. Je gebruikt daar wel de wiskunde die je tot nu toe al gehad hebt, maar past die op een andere manier toe. De les `Binaire codes' is daar een voorbeeld van. Je bent gewend om te rekenen met het tientallige of decimale stelsel (de cijfers 0, 1, ..., 9), maar er bestaan ook andere stelsels. Bij kleuren wordt nogal eens gebruik gemaakt van het hexadecimale stelsel (zestientallig); de computer maakt juist gebruik van het binaire stelsel (tweetallig). Je leert in deze les hoe je met binaire codes om moet gaan en hoe je fouten in deze codes kunt opsporen.

Je leert dus nieuwe onderwerpen die betrekking hebben op wiskunde of oefent juist met bekende onderwerpen door daar dieper op in te gaan. Bovendien zie je hoe het is om college te hebben op de universiteit.

VOOR WIE IS WISKUNDE B OP DE UVT

Zit je in 5 of 6 VWO en heb je wiskunde B in je pakket? Dan kun je de wiskunde B lessen op de UvT volgen. Door de wiskunde B lessen kun je wiskunde op een heel andere manier zien, doordat je bekende technieken op een heel andere manier toepast. De lessen kunnen je ook helpen om onderwerpen die al aan bod zijn gekomen, te herhalen door er verder op in te gaan.

OPZET LESSEN

Een les wiskunde B op de UvT duurt één dag of twee dagdelen. Hieronder staat het programma voor één dag; als gekozen is voor twee dagdelen, dan wordt het ochtendprogramma op het eerste dagdeel gegeven en het middagprogramma op het tweede dagdeel.

OCHTEND

Je begint met een hoorcollege: een UvT-docent staat voor de klas en vertelt in drie kwartier wat de stof van de ochtend is. Gedurende het hoorcollege is er ruimte voor vragen, maar je bent nog niet bezig met de sommen en opdrachten. Dat gebeurt in het werkcollege dat volgt op het hoorcollege. Je gaat dan aan de slag met sommen en opdrachten. De UvT-docent is er dan om je te helpen als je even niet verder komt; samen met andere UvT-docenten, je eigen docent of studenten Econometrie & Operations Research. In het werkcollege kunnen sommen ook klassikaal besproken worden. Als het nodig is, wordt je klas opgesplitst in kleinere groepen voor het werkcollege.

MIDDAG

Het middagprogramma begint met opnieuw een hoorcollege. In dit hoorcollege kunnen eventuele problemen met de stof van de ochtend nog eens besproken worden. Daarna gaat de docent verder met de stof voor de middag, die bouwt op wat je in de ochtend al geleerd hebt. Deze nieuwe stof wordt toegepast op sommen en opdrachten in het werkcollege dat volgt op het hoorcollege. Aan het einde van de middag kan er nog een overzicht gegeven worden van wat er die dag aan bod gekomen is.

MEER WETEN

Wil je meer weten over de inhoud van de wiskunde B lessen op de UvT, kijk dan op deze website bij voor 5 & 6 VWO of keuzemodules. Wil je met je klas een les wiskunde B op de UvT bijwonen, neem dan contact op met het projectteam wiskunde B/D op de UvT.