Binaire codes

In deze module bekijken we verschillende talstelsels, zoals het decimale, binaire en hexadecimale stelsel. De nadruk ligt op het binaire stelsel, het talstelsel waar computers mee werken. We zullen zien hoe computers tekst en getallen omzetten naar binaire codes en hoe ze hier berekeningen mee uitvoeren. Bij het werken met binaire codes kunnen er fouten optreden in de codes. Zo kan de computer bijvoorbeeld per ongeluk een 1 voor een 0 aanzien. We bekijken hoe we zulke fouten kunnen opsporen en herstellen met behulp van technieken uit de coderingstheorie.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

 • Werken met verschillende talstelsels;
 • Bits, bytes, tekst en getallen;
 • Binair rekenen;
 • Inleiding coderingstheorie;
 • Fouten herkennen;
 • Fouten herstellen.

VOORBEELDEN VAN OPGAVEN

 • Geef het decimale getal 847 binair weer.
 • Bereken 10011011 x 00001111.
 • Je maakt gebruik van een standaard ASCII-code met pariteitsbit .Tijdens het verzenden is een fout opgetreden waardoor je de code 11011110 ontvangt. Kun je deze fout herstellen?
 • Gegeven is een code met codewoorden L = 000000, R = 111111, V = 101010 en A = 010101. 
  a. Je ontvangt woord w = 10001. Welk codewoord is waarschijnlijk verzonden?
  b. Welk aantal fouten kan deze code herkennen en welk aantal fouten kan deze code herstellen?

DICTAAT

Binaire codes.