Welke van de volgende getallen zit in het interval $(-\infty,12]$:
  • -12
  • 12
  • 100
-12 en 12 wel, 100 niet.
-12, 12 en 100 wel
-12 en 100 wel, 12 niet
-12 wel, 12 en 100 niet
Welke van de volgende getallen zit in het interval $(-\infty,12]$:
  • -12
  • 12
  • 100
Antwoord 1 correct
Correct
Antwoord 2 optie
-12, 12 en 100 wel
Antwoord 2 correct
Fout
Antwoord 3 optie
-12 en 100 wel, 12 niet
Antwoord 3 correct
Fout
Antwoord 4 optie
-12 wel, 12 en 100 niet
Antwoord 4 correct
Fout
Antwoord 1 optie
-12 en 12 wel, 100 niet.
Antwoord 1 feedback
Correct: Dit interval bestaat uit alle getallen kleiner of gelijk aan 12: $x \leq 12$.
Antwoord 2 feedback
Fout: Probeer de opgave nogmaals.
Antwoord 3 feedback
Fout: 12 ligt tussen -12 en 100. Het kan dus niet zo zijn dat -12 en 100 wel in het interval liggen en 12 niet.

Probeer de opgave nogmaals.
Antwoord 4 feedback
Fout: Let op de haken.

Zie Intervalnotatie.